สายตรง นายก อบต.ตากูก

081-967-9361
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
โครงสร้าง
ข้อมูลพื้นฐาน
งานคลัง
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูล ITA
ข้อมูลข่าวสาร
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใส
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ


  หน้าแรก     รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA 
รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA
รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA  
     ประจำปี 2565เปิดอ่าน
     ประจำปี 2564เปิดอ่าน
     ประจำปี 2563เปิดอ่าน
Q&A
เฟสบุ๊ค อบต.
ร้องเรียนการทุจริต
ขอเชิญผู้รับบริการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ตากูก
ข้อบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาตำบล
ประเมินคุณธรรม ฯ (ITA)
งานบริหารบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
งานกิจการสภา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 3 2 0 0 0
Tel : 044 - 558653 ,081-9772420   Fax : 044-558653
Email : takook166@hotmail.co.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.